Υπηρεσίες του Σύμπλευσις

 

 
Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Σύμπλευσις στην Πάτρα παρέχει υπηρεσίες ψυχομετρικής αξιολόγησης - εκτίμησης, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης, ψυχολογικής υποστήριξης και παρέμβασης παιδιού, ατομικής ψυχοθεραπείας εφήβων, ψυχοεκπαίδευσης - συμβουλευτικής γονέων κ.ά.

Η ομάδα μας απαρτίζεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες, που, χρησιμοποιώντας σύγχρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα, έχουμε ως στόχο την κάλυψη των αναγκών του εκάστοτε θεραπευόμενου.
 
 
 
 

Πιο αναλυτικά οι Υπηρεσίες που αναλαμβάνει το κέντρο μας είναι:

 
Ψυχομετρική αξιολόγηση και εκτίμηση
 
 
Η ψυχομετρική αξιολόγηση και εκτίμηση αναφέρεται στη διερεύνηση των ικανοτήτων και των δυσκολιών των παιδιών/εφήβων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω άτυπης παρατήρησης και άτυπων διαδικασιών αξιολόγησης (π.χ. παιδικό ιχνογράφημα ή συμβολικό παιχνίδι) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και μέσω της χορήγησης ερωτηματολογίων και με τη χρήση σταθμισμένων ψυχομετρικών δοκιμασιών (όπως το Wechsler Intelligence Scale for Children-WISC) για παιδιά σχολικής ηλικίας. Στόχος της αξιολόγησης είναι να δημιουργηθεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης με βάση τις εξατομικευμένες δυσκολίες του εκάστοτε παιδιού.
 
 
 
 
Λογοθεραπεία
 
Εργοθεραπεία
 
Ειδική Διαπαιδαγώγηση
 
Ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση παιδιού/ Ατομική ψυχοθεραπεία εφήβων
 
Ψυχοεκπαίδευση - Συμβουλευτική Γονέων
 
Σχολική μελέτη/προετοιμασία
 
Πρώιμη Παρέμβαση
 
Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων/ Οικογενειακή Θεραπεία/ Θεραπεία Ζεύγους/ Θεραπεία σε Ομάδα
 
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 
Ομάδες Συμβουλευτικής Γονέων/ Ομάδες Συμβουλευτικής Εφήβων